Guadalupe Tejero Novelle
Lupe, pedagoga, cualidades coma a constancia e a paciencia destacan no seu quefacer diario. As súas intervencións teñen coma obxectivo potenciar as capacid...
Mari Carme Vaqueiro
Mari, apaixonada da súa profesión, a terapia ocupacional. No comezo dos seus estudos descubriu a importancia de formarse na teoría de Integración Sensorial, de...
Natividad Coto Justo
Natividad, logopeda destaca o empeño por adaptarse ás crianzas e familias. Unha das súas habilidades é a capacidade de aplicar e integrar os sistemas alternativ...
Ana Belén Rodríguez
Ana, a psicóloga, destaca polo seu afán de axuda, empatía e de búsqueda de solucións. Traballa con nenos e adolescentes con e sen patoloxías e tamén con adultos...