Inquedanzas é:

Un centro autorizado con Rexistro Sanitario nº: C-36-002682

Unha Entidade Prestadora de Servizos Sociais da Consellería de Política Social  co número E-6580

Polo tanto, se recibes a beca do Ministerio de Educación para nenas e nenos con necesidades educativas especiais, podes realizar a beca en Inquedanzas.

Ofertamos servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia a través de libranzas vinculadas ao Servizo de Dependencia e Autonomía Personal.

Para máis información contacta con nós no número de teléfono 683 308  352

Non te preocupes, axudamos nos trámites necesarios, solicita sen compromiso unha cita para asesoramento.