En Inquedanzas tamén realizamos a intervención terapéutica nos contextos naturais (casa, escola, comunidade…). O modelo centrado na familia permite con maior facilidade que, os nenos e as nenas con necesidades educativas especiais poidan adquirir mellor as competencias para un desenvolvemento óptimo e alcanzar unha maior xeneralización das aprendizaxes. Acompañamos a familia nas actividades de ocio familiar e fomentamos a inclusión na comunidade (ir a mercar, ir ao dentista, ao parque…). Partimos sempre das preocupacións e necesidades de cada familia en particular, por iso nos trasladamos ao fogar, para elaborar programas axustados a súas demandas.

Traballamos para dar respostas as necesidades das persoas con Trastornos do Espectro Autista (T.E.A.) e outras dificultades do desenvolvemento, nenas/os con dificultades de aprendizaxe, déficit de atención e problemas de conducta. Todas estas alteracións teñen dous aspectos en común, demostrados empíricamente e que son compartidos pola Comunidade Científica Internacional: a intervención no contexto natural permite as familias apoiar e contribuír ao desenvolvemento das nenas e dos nenos e melloran de maneira significativa con unha intervención temperá. É dicir, cando a familia recoñece oportunidades de aprendizaxe dentro das súas rutinas diarias, multiplícanse o número de experiencias para a aprendizaxe das/os nenas/os o longo de un día.

En Inquedanzas traballamos capacitando as familias dende a primeira entrevista ata a alta do servizo, ofrecendo ferramentas e estratexias para abordar as problemáticas que se poden presentar no día a día coa súa filla ou fillo.