Estimulamos as capacidades de aprendizaxe dende bebés, porque tódalas nenas e nenos teñen fortalezas. Cando hai trastornos do desenvolvemento, dificultades específicas de aprendizaxe, problemas a nivel condutual, realizamos unha valoración e detectamos as necesidades de cada persoa nun traballo totalmente individual, para potenciar ao máximo as capacidades de aprendizaxe e a calidade de vida .