Aprendizaxe e saúde

Aprendizaxe e saúde

  Trastornos do Espectro Autista (autismo) e Integración Sensorial Moitas persoas con T.E.A presentan unha disfunción no procesamento sensorial que repercute no desempeño das actividades diarias e na interacción social. Pode deberse a unha resposta esaxerada...
Terapia ocupacional

Terapia ocupacional

  Porqué é nos especializamos en Integración Sensorial? Porque a aprendizaxe depende de: En primeiro lugar da habilidade que temos para captar información sensorial (do ambiente e do propio corpo). En segundo lugar depende da capacidade para tratar e integrar...
Aprendizaxe e saúde

Aprendizaxe e saúde

Estimulamos as capacidades de aprendizaxe dende bebés, porque tódalas nenas e nenos teñen fortalezas. Cando hai trastornos do desenvolvemento, dificultades específicas de aprendizaxe, problemas a nivel condutual, realizamos unha valoración e detectamos as necesidades...