Contextos naturais

 As necesidades de apoio familiar e de estimulación das nenas e nenos varían de maneira considerable. Por este motivo as nosas intervencións terapéuticas realízanse tanto nas nosas intalacións como nos contextos naturais (casas, escolas, etc.). Realízase previamente...